+90 224 441 95 44

STANFORD-BINET ZEKA TESTİ

2 yaştan itibaren yetişkin yaşa kadar, bireylerin zihinsel performansını belirlemek amacıyla uygulanan zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Zihnin; sözel yargılama, bilgi, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama, kısa süreli bellek alanlarını ölçmektedir.