+90 224 441 95 44

Psikoterapi Nedir

 

Psikoterapi, kuramsal bir dayanağı olan, farklı teknikleri içeren ve günümüzde ruh sağlığı sorunlarının sağaltımında başvurulan bir yöntemdir. Son elli yıl içinde psikoterapi ekollerinde hızlı bir artış söz konusu olmuştur. Psikoterapi gerekli eğitimlerini tamamlamış ruh sağlığı profesyonelleri eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, hayata bakış açınızı, kendiniz ve diğerleri ile ilgili inançlarınızı, tutumlarınızı, günlük yaşamda sizin bile farkına varmadığınız bilinçdışı itici güçlerinizi fark etmenizi sağlayan bir keşif sürecidir. Bu keşif sürecinin en önemli amacı ise yaşadığınız zorluklara karşı iç görü kazanmanız, düşünce ve duygularınızda değişiklik meydana getirmeniz, bu değişiklikleri hayata geçirebilmek için ihtiyacınız olan motivasyonu ve değişim için uygun yolları belirlemenizdir.

Psikoterapi Ne Değildir?

  • Hiçbir terapi yöntemi kişilere sihirli çözümler ve bir anda iyileşme sunmaz. Psikoterapi bir süreçtir. Terapistinizle kurduğunuz güven ilişkisi, hayatınızda olup bitenle yüzleşmek, bunlara dair düşüncelerinizi, tepkilerinizi yeniden yapılandırmak bu sürecin parçalarıdır.
  • Psikoterapi süreci dostane bir sohbet ya da dertleşme süreci değildir.
  • Kişinin hayatına doğrudan müdahale edecek şekilde kişiye yaklaşmaz. Yargılama, suçlama, öğüt, nasihat içermez. 
  • Psikoterapi ilaç tedavisi değildir. Farmakolojik tedavi yalnızca tıp hekimlerinin uygulayabileceği bir tedavi yöntemidir.

Psikoterapinin amacı nedir?

Psikoterapinin amacı kişilerin yaşadıkları sorunlar karşısında; yaşam olaylarına ilişkin düşünce, duygu ve davranışlarını fark etmeleridir. Psikoterapi, kişilerin fark ettikleri bu düşünce duygularla yeniden ilişki kurma sürecidir.

“Acı çekmemize sebep, başımıza gelenler değildir. Başımıza gelenlerle ilgili kendimize ne söylediğimizdir.”

Pema Chodron

Psikoterapi ne kadar sürer?

Psikoterapi hakkında sorulan en sık sorulardan biri psikoterapinin ne kadar süreceğidir. Takip edilen psikoterapi ekolünün kriterlerine, olgunun özelliklerine göre bu süre değişebilmektedir. Psikanaliz, dinamik terapi gibi terapi yaklaşımları uzun süreliyken bilişsel davranışçı terapiler, çözüm odaklı terapiler, EMDR gibi terapi yaklaşımları diğerlerine göre daha kısa sürelidir. Bilişsel Davranışçı Terapide terapi süresi ortalama 8-12 seans gibi öngörülebilir.  Fakat yine de unutmamak gerekir. Herkesin yaşam akışı, karşılaştıkları zorluklar, baş etme stratejileri farklıdır. Bu yüzden psikoterapi sürecinin süresi kişiye bağlı olarak farklılık gösterir.

Psikoterapist Kimdir?

Psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık lisans bölümünden mezun olduktan sonra ilgili alanlarda psikoterapi eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlamış, takip edilen ekolün yetkilendirdiği birimlerden sertifiye edilmiş profesyonel kişilerdir.

Psikoterapist ve danışan arasında kurulan güvene dayalı pozitif terapötik ilişki, psikoterapi sürecinin en önemli bileşenidir.