+90 224 441 95 44

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK NEDİR?

Psikolojik sağlamlık (resilience), bir olumsuzluk durumu (boşanma, terör, doğal afetler, yoksulluk, bozuk aile düzeni, şehir değiştirme ya da taşınma vb.) ile karşı karşıya kalındığında, risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin etkileşimi sonucu oluşan süreçte, bireyin hayatındaki değişikliğe uyum göstermesini, olumsuz yaşantılar karşısında güçlü kalabilmesini, gelişimini devam ettirebilmesini, güç durumlarda olumlu sonuç elde edebilmesini içerir.  

Stresli yaşam olaylarının neden olduğu risk faktörleri ve riskin olumsuz etkilerini hafifleten koruyucu faktörler, gelişimsel bir süreç olarak da tanımlanan psikolojik sağlamlık kavramına katkıda bulunmaktadırlar.

Çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlığı ailelerine, içinde yaşadığı sosyal çevreye ve topluma bağlıdır.

Psikolojik sağlamlığın gelişimine yardımcı olan içsel ve dışsal koruyucu faktörler desteklenebilir ve geliştirilebilir.

 

RİSK FAKTÖRLERİ

Bireysel Risk Faktörleri

 • Erken doğum
 • Olumsuz yaşam olayları
 • Kronik hastalıklar

Ailesel Risk Faktörleri

 • Ebeveynlerin hastalığı ya da psikopatolojisi
 • Ebeveynlerin boşanması, ölümü ya da tek ebeveyn ile yaşamak
 • Ergenlik dönemde anne olma

Çevresel Risk Faktörleri

 • Ekonomik zorluklar ve yoksulluk
 • Çocuk ihmali ve istismarı
 • Savaş ve doğal afetler gibi toplumsal travmalar
 • Toplumsal şiddet ve ailevi felaketler
 • Evsizlik

KORUYUCU FAKTÖRLER

 • Zeka
 • Mizaç
 • Genler
 • Etkili problem çözme
 • Ebeveyn Davranışları
 • Özerklik
 • Bağlanma
 • Başa çıkma stratejileri
 • Etkili problem çözme
 • İyimserlik, umut
 • Mizah

VAR-OL Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Çocuk ve Ergen Psikolojik Sağlamlık Programı (ÇEPS-101) uygulanmaktadır.